Inschrijvingsvoorwaarden praktijkexamen

 

Navivaar is erkend als officieel praktijktestcentrum voor het afnemen van praktijkexamens met als doel het bekomen van een beperkt stuurbrevet motor, algemeen stuurbrevet motor of yachtman motor. Deze testen gaan door in Leuven, Klein Willebroek, Zeebrugge of op locatie.

Om te kunnen deelnemen aan het praktisch examen moet de kandidaat minimum 15 jaar zijn.

De kandidaat mag geen verwantschap hebben met de examinator hebben, en dit tot de tweede graad.  Wanneer er een gekende verwantschap bestaat met een van examinatoren van het centrum dient de kandidaat dit te melden op het moment van inschrijving, en wordt er door het examentestcentrum een alternatieve examinator voorzien. Indien nodig kan in dit geval het examen ook verplaatst naar een ander moment.

We wijzen er ook op dat, om een stuurbrevet te bekomen de kandidaat medisch geschikt moet zijn voor het veilig besturen van een pleziervaartuig en de veiligheid van de scheepvaart. Dit heeft betrekking op

  • Het gezichtsvermogen en meer specifiek de gezichtsscherpte en het kleuronderscheidingsvermogen
  • Het gehoor
  • De algemene lichamelijke conditie en gezondheid, en meer specifiek de toestand van het hart, longen en bloeddruk.

Wanneer een examen afgenomen wordt op een eigen vaartuig, kan dit enkel indien de kandidaat een juridische band hebben met dit vaartuig (eigenaar, echtgeno(o)te, kind, ouder). Dit vaartuig met een gemotoriseerd pleziervaartuig zijn met een lengte van minstens zes meter.

De inschrijving is pas definitief na het ontvangen van het verschuldigd bedrag door het praktijktestcentrum.

De kandidaat dient te betalen bij het moment van inschrijving. Wanneer de betaling niet ontvangen is binnen 7 dagen na het moment van inschrijving wordt de inschrijving als nietig beschouwd.

De kandidaat kan zijn inschrijving kosteloos annuleren binnen de wettelijke herroepingstermijn of tot uiterlijk 4 weken voor het geplande examenmoment.

Bij annulatie tussen 4 weken en één week voor het geplande examenmoment wordt 50% van het examengeld aangerekend.

Bij annulatie minder dan 1 week voor het geplande examenmoment wordt het volledige examengeld aangerekend.