DEEL 1 LEERSTOF KLEIN VAARBEWIJS I (vier lessen)


LES 1
Inleiding, uitrusting, veiligheid, techniek, milieu waterkaarten en meteorologie

LES 2
Varen, aankomen en afvaren, bijzondere verrichtingen, laterale betonning, cardinale betonning en lichten

LES 3
Voorschriften, optische tekens (lichten en dagmerken), geluidsseinen en verkeerstekens

LES 4

Basisregels, algemene regels, engtes, bijzondere situaties, verkeerde wal varen en RPR

 

DEEL 2 LEERSTOF KLEIN VAARBEWIJS 2 (vier lessen)

LES 5
Inleiding, werken met passer & plotter, van KK naar GrK, van GrK naar KK, Deviatie en lichtenlijn

LES 6

Peilingen, constructies GrK-KK, constructies KK-GrK en overige berekeningen

LES 7
Het schip en de zeekaart, maritiem betonningsstelsel-systeem-A, getijden en meteorologie

LES 8
Scheepvaartreglement Westerschelde

LES 9

1ste herhalingsles leerstof beperkt vaarbewijs

LES 10

2de herhalingsles aanvullend vaarbewijs