Vanaf 2021 verplicht via een erkende federatie ( 6uur Praktijk met examen )

Het succesvol afleggen van het praktijkexamen, samen met het slagen van het theorie-examen resulteert in het behalen van het beperkt of algemeen stuurbrevet motor. Je kan het praktijkexamen zowel voor als na jouw theorie-examen inplannen.

Om de kwaliteit te waarborgen vaar je met maximaal 3 of 4 cursisten per schip.