Vlaggenbrief en immatriculatiedocument wordt vervangen door 1 document 

De registratiebrief is 5 jaar geldig. Er wordt een retributie aangerekend van 150 EUR

 

Er komt een unieke registratiebrief in plaats van een vlaggenbrief voor de zee en het immatriculatiedocument voor de binnenwateren. De registratiebrief is 5 jaar geldig, en wordt gratis vernieuwd bij bevestiging door de eigenaar, behoudens een aantal uitzonderingen zoals verkoop, ingrijpende verbouwing, …
Er komen ook nieuwe vereisten betreffende de band met België.
De overgang naar een unieke registratiebrief zal soepel verlopen. De huidige vlaggenbrieven blijven hun geldigheid bewaren. Bij het vervallen van de vlaggenbrief moet een nieuwe registratiebrief aangevraagd worden. Op dat moment zijn de nieuwe vereisten inzake de band met België van toepassing.
De immatriculatiedocumenten zullen de komende 5 jaar hun geldigheid verliezen en worden vervangen door een registratiebrief. De betrokken eigenaars worden hierover gecontacteerd.
Ook vaartuigen langer dan 24m zullen als pleziervaartuig geregistreerd kunnen worden.

 

Vernieuwing van registratiebrief

Zes maand voor de vervaldag van de registratiebrief zal de administratie de persoon die registreerde een verwittiging per email versturen, zodat een aanvraag tot vernieuwing van de registratiebrief kan aangevraagd worden.

 

Als er geen wijzigingen zijn, zal er kosteloos een nieuwe registratiebrief opgestuurd worden

 

Vernieuwing van registratiebrief

Zes maand voor de vervaldag van de registratiebrief zal de administratie de persoon die registreerde een verwittiging per email versturen, zodat een aanvraag tot vernieuwing van de registratiebrief kan aangevraagd worden.

 

Als er geen wijzigingen zijn, zal er kosteloos een nieuwe registratiebrief opgestuurd worden