Meer inlichtingen over de vlaggenbrief

Bestuur van Maritieme Zaken en Scheepvaart, Dienst Vlaggenbrieven

– Natiënkaai 5, 8400 Oostende, tel. 059-51.36.65/56.14.90 (ma-vr 9-12 en 13-16 uur). Vanaf 27 juni 2002: Vrijhavenstraat 2, Oostende.

– Port Arthurlaan 12, 9000 Gent, tel. 09-343.85.09 (ma-vr 9-12 en 13-16 uur)

– Maritiem Huis, Olijftakstraat 7-13, 2060 Antwerpen, tel. 03-220.74.28 (ma-vr 9-12, niet op woensdag)

– City Atrium, Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel, tel. 02-277.35.36 (ma-vr 9-11.30 uur, in de namiddag na afspraak)

– Service contrôle de la navigation, La Batte 10 boîte 2, 4000 Liège, tel. 04-222.01.49 (ma-vr 9-12.30 en 13.30-16.00 uur).

Als men eenmaal een kantoor van de Dienst Vlaggenbrieven heeft gekozen, onderhoudt men liefst ook alle verdere contacten via eze locatie.

Website:          

 

Op deze site van de Federale Regering kunnen ook de aanvraagformulieren voor commerciële en niet-commerciële vlaggenbrieven in pdf-formaat worden gedownload.

Verder lezen:

– Ministerieel besluit betreffende de vlaggenbrieven (13/03/00)

– Koninklijk besluit betreffende o.a. de inschrijving en registratie van pleziervaartuigen (04/06/99)