Opgelet  er is een wijziging in het stappenplan om tot een brevet te komen en dit sinds 15/01/2020

nieuws

Stappenplan om tot een stuurbrevet te komen:

 1. Maak een examenafspraak  per examendeel (beperkt/aanvullend/herexamen) bij de FOD Mobiliteit & Vervoer.
 2. Voer de betaling uit, € 38 per examendeel (beperkt/aanvullend/herexamen), aan de de FOD Mobiliteit & Vervoer.
 3. U bent geslaagd in het examen.
 4. Zorg voor de aanvraag, en betaling (€ 50) van uw brevet bij Navivaar
 5. Bezorg ons:
  * Aanvraagformulier brevet
  * Kopie identiteitskaart
  * Betaling
  * Examenuitslag
 6. dienstboekje - bewijs van vaarpraktijk
 7. Navivaar start de procedure op om uw brevet aan te maken.
 8. U ontvangt uw brevet thuis.

Vanaf 01/02/2020 is er indexatie gepland voor ICC-aanvragen, de nieuwe prijs wordt € 68

UITRUSTING

De lijst met uitrusting wordt vernieuwd en wordt afhankelijk van hoe ver het vaartuig van de kust vaart. Ook hier krijgt u de nodige tijd om zich in regel te stellen.
De nieuwe lijst zal pas verplicht zijn vanaf 1 januari 2020.

VERPLICHT VAARBREVET

De verplichting van vaarbrevet op de binnenwateren voor vaartuigen met een lengte vanaf 15m of een snelheid (op motor) van meer dan 20km/u, wordt doorgetrokken naar zee

 tot 6 Mijl = +/-12km(algemeen stuurbrevet). Yachtman (vanaf 6 mijl) en Yachtnavigator (vanaf 200 mijl) worden aangeraden.
Deze verplichting geldt pas vanaf 2022.

VAARBREVET BEHALEN

Het praktische gedeelte voor het bekomen van een vaarbrevet wordt vernieuwd.
Er komt een verplichte vaarproef met duidelijke doelstellingen. De praktische vaarproef zal verplicht zijn ten vroegste vanaf 2020.
Er worden hierover afspraken gemaakt met de scholen/instanties die dergelijke vaarproeven mogen afnemen.
Voor het theoretische gedeelte komt er een duidelijk overzicht van de te kennen leerstof.

Haal nu uw Stuurbrevet

Het examen wordt duurder en moeilijker.Het dienstboekje gaat verdwijnen

Om het Stuurbrevet te behalen, doet u een schriftelijk examen en u moet aantonen dat u over voldoende praktijk ervaring beschikt. Dat kan nu nog op twee manieren:

 • U volgt een dag (6 uur) praktijkles bij een vaarschool en u ontvangt van de vaarschool een praktijkverklaring.
 • U gaat twee dagen (12 uur) varen met een ervaren schipper en u houdt een ‘dienstboekje’ bij dat door de schipper en door u wordt ondertekend.

U begrijpt dat een cursus volgen bij een vaarschool een stuk duurder is dan het varen met een bevriende schipper. De kans is groot dat de tweede mogelijkheid ‘het dienstboekje’ gaat verdwijnen. Daarmee wordt het verkrijgen van het Stuurbrevet toch zo’n € 200,00 duurder.

Het examen wordt moeilijker

Sinds de invoering van het beeldschermexamen zien we steeds meer nieuwe, lastige vragen in het Stuurbrevet examen. En omdat men op basis van het Algemeen Stuurbrevet ook een het internationale vaarbewijs ICC coastal waters kan verkrijgen, komen er in het aanvullend gedeelte steeds meer lastige navigatie vragen

Vaarbewijs CBR | Vaarbewijs gaat veranderen voor Nederland

Vanaf 1 januari 2019 raakt de Vamex de vergunning om het examen klein vaarbewijs af te nemen kwijt.
Om in het bezit te komen van het klein vaarbewijs doe je binnenkort het examen bij het CBR.

Vaarbewijs CBR, wat gaat er veranderen?

Op dit moment kan je bij de Vamex op 5 verschillende locaties het examen doen.
Het CBR heeft een veelvoud aan examenlocaties

Bij de Vamex kan je iedere werkdag en 1x per maand op zaterdag een examen doen.
Bij het CBR kan je alleen op bepaalde doordeweekse dagen examen doen.

Zodra je bij de Vamex geslaagd bent, krijg je direct je vaarbewijs mee naar huis en kun je dezelfde dag nog varen.
Bij het CBR kan het nog een week of twee á drie duren voordat je je vaarbewijs in huis hebt.