Online cursus VHF-Marifonie

Marifoonplicht

Voor het varen op de Belgische binnenwateren geldt voor de pleziervaart (schepen van 7 tot 20 meter) een marifoonplicht. U moet minimaal één binnenvaartmarifoon (met ATIS) aan boord hebben en u moet deze tijdens de vaart ook gebruiken en uitluisteren. De beroepsvaart (schepen langer dan 20 meter) moet minimaal twee binnenvaartmarifoons (met ATIS) aan boord hebben. Voor kleine boten (niet langer dan 7 meter) geldt geen marifoonplicht.
Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen een vaste marifoon en een draagbare (handheld) marifoon.
Overzicht.
Kleine boten tot 7 meter:   geen marifoonplicht.
Boten van 7 tot 20 meter:  één marifoon verplicht.
Grote schepen (20 meter of langer): twee marifoons verplicht.

Bedieningscertificaat

Iedereen die gebruik maakt van een binnenvaartmarifoon moet in het bezit zijn van het Beperkt Certificaat Radiotelefonist voor Scheepsstations (Basiscertificaat Marifonie).